Jak WSPIERAMY W RAPORTOWANIU niefinansowym?

Powstanie raportu niefinansowego zawsze poprzedza odpowiednie przygotowanie po stronie organizacji. Proces, który może się wydawać czaso- i zasobochłonny powinien być dobrze przemyślany i zaplanowany. Wspieramy przedsiębiorców w działaniach na każdym z etapów powstawania raportów niefinansowych. Nasz wszechstronny zespół pomaga organizacjom na wielu poziomach – zarówno analitycznym, redakcyjnym, jak i wizualnym.

Pomagamy organizacjom nie tylko w kompleksowym procesie powstania raportu niefinansowego, ale także na dowolnym z etapów raportowania. Możemy odciążyć spółki kompleksowo zarządzając projektem pt.„Nasz pierwszy / kolejny raport niefinansowy”.

ŁĄCZYMY KOMPETENCJE:

prawne

analityczne

graficzne

copywriterskie

Przygotowanie raportu niefinansowego

Jak może wyglądać proces opracowywania z nami raportu niefinansowego?

Korzyści raportowania niefinansowego

Większa transparentność

Zaangażowanie interesariuszy

Poszerzenie dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia pracowników, społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska

Zwiększenie realnego zaangażowania przedsiębiorstw w realizację polityki zrównoważonego rozwoju

Jakie spółki muszą raportować?

Aktualnie obowiązek raportowania niefinansowego obejmuje tylko spółki publiczne zatrudniające ponad 500 pracowników – na polskiej giełdzie to około 150 firm.  

Po wejściu w życie dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (CSRD) obowiązek raportowania zagadnień ESG rozszerzy się na wszystkie spółki – zarówno publiczne, jak i prywatne.

Te zatrudniające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego już od 2023 roku. Trzy lata później regulacje obejmą wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym, które mają powyżej 50 pracowników.

Wprowadzenie i weryfikacja statusu quo, w tym weryfikacja podlegania obowiązkowi
Przygotowanie do raportowania

Wybór standardu raportowania. Szkolenie otwierające. Powołanie zespołu roboczego. Ograniczony audyt. Rozpoczęcie zbierania danych do raportu – zarządzanie procesem zbierania danych.

Zbieranie danych do raportu
Definiowanie treści raportu

Określenie kręgu interesariuszy. Analiza istotności. Wybór wskaźników do raportowania. Zebranie / opracowanie danych niefinansowych.

Przygotowanie treści i ich obróbka
Sporządzenie raportu

Sporządzenie raportu niefinansowego. Tagowanie / opracowanie dokumentu „machine readable”. Opracowanie redakcyjne i wizualne raportu niefinansowego. Tłumaczenia. Skład do druku i/lub publikacji online.

Zbieranie danych

Zapewniamy wsparcie analityczne zespołu OW Analytics na etapie zbierania danych do raportu oraz w procesie ich przetwarzania Możemy również przygotować narzędzie analityczne wspomagające proces zbierania danych z organizacji oraz kalkulację wskaźników ekonomicznych, w tym potencjalną konsolidację danych na potrzeby raportowania.

Audyt raportu niefinansowego

Nie tylko pod kątem zgodności z prawem, ale także zgodności z wymaganiami kontrahentów, obowiązujących code of coduct, metodologii, zgodności z wybranym standardem, kompletności, sposobu przedstawienia danych, a nawet ich wizualnej prezentacji.

Dzięki naszej weryfikacji organizacje zyskują bezpieczeństwo przed opublikowaniem raportu i zwiększają wiarygodność wśród interesariuszy. Pomagamy zarazem ograniczyć ryzyko „problemów” z przejściem raportu przez formalne badanie (obowiązek jeszcze nie wszedł w życie).

Strategia dekarbonizacji

Ważną częścią raportu niefinansowego są informacje dotyczące działań podejmowanych w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W obszarze tym współpracujemy z AdREM PSA. Firma ta pomaga zidentyfikować́ źródła emisji, prawidłowo je sklasyfikować (zgodnie z wymaganiami dyrektywy CSRD) oraz dokonać obliczeń i przygotować raport.
Wspiera również w wyborze optymalnych rozwiązań oraz w procesie ich wdrożenia, który obejmuje m.in. modernizację infrastruktury, budowanie świadomości pracowników, renegocjację umów z dostawcami energii lub odbiorcami odpadów.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia stacjonarne i online dotyczące podstaw raportowania niefinansowego, ram prawnych oraz standardów i wskaźników raportowania niefinansowego. Zakres i agenda szkolenia ustalane są indywidualnie w oparciu o potrzeby klienta. Chcesz zapytać o szczegóły?

Nasi eksperci

Doświadczeni w przygotowywaniu raportów niefinansowych

michal-bogacz

Michał Bogacz
radca prawny, partner w OW

Od ponad 10 lat doradza spółkom kapitałowym notowanym na GPW w Warszawie
oraz dużym przedsiębiorcom z kapitałem polskim i zagranicznym. Działa kompleksowo i strategicznie,
uwzględniając specyfikę prawną i podatkową, ale przede wszystkim
biznesową. Zrealizował wiele projektów dotyczących obowiązków sprawozdawczych spółek publicznych. W ostatnim zakres jego zainteresowań oraz wsparcia oferowanego klientom rozszerzył się również na kwestie ESG i raportowania niefinansowego.

tomasz-wroblewski

Tomasz Wróblewski
adwokat, senior manager w OW

Adwokat, dla którego od dawna w doradztwie bardzo ważna jest idea zrównoważonego rozwoju. Aktywnie promuje dobre raportowanie niefinansowe oraz inwestowanie w duchu ESG. Wierzy w rozwój ekonomii współdzielenia. Na co dzień doradza w obszarze compliance (zapewnienia zgodności), szczególnie promując kulturę otwartości i whistleblowing. Autor licznych publikacji prasowych. Wspierał w przygotowaniu raportu niefinansowego (także w standardzie GRI i SIN) podmioty notowane na GPW i dużą spółkę z branży Automotive.

anna-czornik

Anna Czornik
radca prawny, senior associate w OW

Entuzjastka ESG – wspierająca
przedsiębiorców w raportowaniu niefinansowym (sustainability) w standardzie GRI
i ESRS. Na co dzień specjalizuje się w doradztwie w obszarze prawa spółek
handlowych / fuzji, przejęć i restrukturyzacji oraz prawa rynku kapitałowego.
Jej doświadczenie obejmuje doradztwo dla dużych przedsiębiorców z kapitałem
polskim i zagranicznym (w tym spółek publicznych). Zrealizowała projekty
obejmujące m.in. kompleksowe przygotowanie raportu niefinansowego (raportu
zrównoważonego rozwoju) dla dużej spółki z branży automotive.

elzbieta-schulz

Elżbieta Schulz
associate w OW

Uczestniczy w projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym wspiera klientów na wszystkich etapach przygotowania raportu niefinansowego oraz na bieżąco monitoruje i analizuje najnowsze procedury legislacyjne z obszaru ESG i compliance. Zaangażowana jest ponadto w różnego rodzaju procesy z obszaru zarządzania zgodnością m.in. w zakresie wdrażania odpowiednich procedur, audytu compliance i analizy sytuacji prawnej przedsiębiorców pod kątem obowiązków regulacyjnych.

marcin-chruszczynski

Marcin Chruszczyński
managing director w OW Analytics

Marcin łączy gruntowną wiedzę z zakresu finansów z ponad piętnastoletnim międzynarodowym doświadczeniem zawodowym. Swoją karierę rozpoczynał w PricewaterhouseCoopers w Rotterdamie, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw międzynarodowych.

 

izabela-czerska-michalak

Izabela Czerska-Michalak
marketing & PR manager w OW

Marketerka z niemal 10-letnim doświadczeniem w obszarze digital marketingu. Realizowała projekty z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – odpowiadając zarówno za aspekt strategiczny, jak i contentowy oraz oprawę wizualną. Koordynuje pracę działu Marketingu w OW.

michal-bogacz

Michał Bogacz
radca prawny, partner w OW

Od ponad 10 lat doradza spółkom kapitałowym notowanym na GPW w Warszawie
oraz dużym przedsiębiorcom z kapitałem polskim i zagranicznym. Działa kompleksowo i strategicznie,
uwzględniając specyfikę prawną i podatkową, ale przede wszystkim
biznesową. Zrealizował wiele projektów dotyczących obowiązków sprawozdawczych spółek publicznych. W ostatnim zakres jego zainteresowań oraz wsparcia oferowanego klientom rozszerzył się również na kwestie ESG i raportowania niefinansowego.

Tomasz Wróblewski
adwokat, senior manager w OW

Adwokat, dla którego od dawna w doradztwie bardzo ważna jest idea zrównoważonego rozwoju. Aktywnie promuje dobre raportowanie niefinansowe oraz inwestowanie w duchu ESG. Wierzy w rozwój ekonomii współdzielenia. Na co dzień doradza w obszarze compliance (zapewnienia zgodności), szczególnie promując kulturę otwartości i whistleblowing. Autor licznych publikacji prasowych. Wspierał w przygotowaniu raportu niefinansowego (także w standardzie GRI i SIN) podmioty notowane na GPW i dużą spółkę z branży Automotive.

Anna Czornik
radca prawny, manager w OW

Entuzjastka ESG – wspierająca
przedsiębiorców w raportowaniu niefinansowym (sustainability) w standardzie GRI
i ESRS. Na co dzień specjalizuje się w doradztwie w obszarze prawa spółek
handlowych / fuzji, przejęć i restrukturyzacji oraz prawa rynku kapitałowego.
Jej doświadczenie obejmuje doradztwo dla dużych przedsiębiorców z kapitałem
polskim i zagranicznym (w tym spółek publicznych). Zrealizowała projekty
obejmujące m.in. kompleksowe przygotowanie raportu niefinansowego (raportu
zrównoważonego rozwoju) dla dużej spółki z branży automotive.

elzbieta-schulz
marcin-chruszczynski
izabela-czerska-michalak

Elżbieta Schulz
senior associate w OW

Uczestniczy w projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym wspiera klientów na wszystkich etapach przygotowania raportu niefinansowego oraz na bieżąco monitoruje i analizuje najnowsze procedury legislacyjne z obszaru ESG i compliance. Zaangażowana jest ponadto w różnego rodzaju procesy z obszaru zarządzania zgodnością m.in. w zakresie wdrażania odpowiednich procedur, audytu compliance i analizy sytuacji prawnej przedsiębiorców pod kątem obowiązków regulacyjnych.

Marcin Chruszczyński
managing director w OW Analytics

Posiada gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania i finansów, zdobytą w ciągu 20 lat doświadczeń, w tym również na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach. 

Marcin jest odpowiedzialny za zarządzanie OW Analytics oraz bierze aktywny udział w najistotniejszych i najbardziej kompleksowych projektach.  Doświadczenie w obszarze ESG zdobywał między innymi w podmiotach notowanych na GPW – jako dyrektor finansowy i członek zarządu w Ten Square Games S.A. oraz członek Rady Nadzorczej tej spółki oraz IZOBLOK S.A..

Izabela Czerska-Michalak
marketing & PR manager w OW

Marketerka z 10-letnim doświadczeniem w obszarze digital marketingu. The Chartered Institute of Marketing Associate Member.

Doświadczenie zdobywała w wielu branżach – od retailu, ecommerce czy IT, aż po usługi profesjonalne. Realizowała projekty z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – odpowiadając zarówno za aspekt strategiczny, jak i contentowy oraz oprawę wizualną. Koordynuje pracę działu Marketingu w OW.

Dyrektywa ws. ujawniania informacji niefinansowych z 2014 r.:

W 2014 r. weszła w życie dyrektywa 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Szacuje się, że w skali Unii Europejskiej przepisy te dotyczą ok. 6.000 podmiotów. 

W Polsce, od 2018 r. ok. 300 polskich spółek jest zobowiązanych wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Od 26 stycznia 2017 r. obowiązują bowiem przepisy nowelizacji ustawy o rachunkowości (UoR) wdrażające do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE. 

Przepisy dotyczące sprawozdawczości niefinansowej mają zastosowanie tylko do dużych spółek, będących jednostkami zainteresowania publicznego (JZP), zatrudniających powyżej 500 pracowników i spełniających jeden z dwóch warunków finansowych: 85 mln zł sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. Są to: duże spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, inne spółki będące JZP

Wytyczne Komisji Europejskiej

 

26 czerwca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych. W opinii Komisji wytyczne te mogą być pomocne dla spółek w ujawnianiu w sposób spójny i porównywalny istotnych informacji niefinansowych. Więcej informacji na stronie Komisji. 

20 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dotyczące zgłaszania informacji związanych z klimatem, które są suplementem do istniejących Wytycznych dotyczących sprawozdawczości niefinansowej, które nadal obowiązują. 

Projekt Dyrektywy CSRD

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt Dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Dyrektywa ta zastąpi obecną dyrektywę 2014/95/EU dotyczącą  ujawniania informacji niefinansowych (Non-Financial Reporting Directive, NFRD). Aktualnie toczą się prace legislacyjne nad tym projektem.  

Projekt CSRD został ogłoszony jako element kompleksowego pakietu zmian legislacyjnych na rzecz zrównoważonego finansowania wzrostu gospodarczego, które służyć mają osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.   

Projekt dyrektywy przewiduje wprowadzenie obowiązku raportowania zagadnień ESG przez wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe (w tym duże spółki giełdowe). Jednocześnie zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do raportowania. 

Szacuje się, że zmiany te dotyczyć będą ponad trzech tysięcy polskich spółek.