ESG

to (formalnie) kryteria oceny pozafinansowej przedsiębiorstwa. Dotyczą one obszarów: environmental (środowiskowego), social (społecznego) oraz corporate governance (ładu korporacyjnego). ESG ma jednak znacznie szerszy kontekst. To oczekiwanie od przedsiębiorców uczestnictwa w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak np. zmiany klimatyczne czy wpływanie na różnorodność i integrację społeczna. Inwestorzy, ale także pracownicy i partnerzy biznesowi coraz częściej dokonują wnikliwej oceny aspektów ESG. W związku z tym o ESG mówi się coraz więcej – zarówno w kontekście pozytywnym (tworzenie wartości), jak i negatywnym (np. greenwashing).

I choć pełny krajobraz ESG wciąż się tworzy, to jego główne ramy już istnieją. ESG już tu jest i ESG się opłaca. Zrozumienie tego i dostosowanie się, a nawet współtworzenie standardów jest niezbędne dla każdej organizacji i może wpłynąć na jej konkurencyjność oraz zapewnić jej trwały rozwój.

environment
Environment (środowisko)

 1. Zmiana klimatu 
 2. Suma i niedobór wody 
 3. Bioróżnorodność 
 4. Użytkowanie gruntów 
 5. Zarządzanie surowcami 
 6. Zanieczyszczenia i odpady

social
Social (społeczeństwo)

 1. Kwestie pracownicze 
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 3. Prawa człowieka 
 4. Relacje z otoczeniem 
 5. Bezpieczeństwo produktów 

governance
Governance (ład korporacyjny)

 1. Ład korporacyjny 
 2. Standardy etyki 
 3. Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu 
 4. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych 

Cele ESG

Budowanie zaufania i wizerunku

Zarządzanie ryzykiem (compliance)

Wykrycie obszarów do poprawy i doskonalenie procesów

Budowanie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie wartości inwestycyjnej

Nasze wsparcie

ESG - jak możemy pomóc?

Od dawna wierzymy, że kwestie ESG to nie chwilowa moda, ale fundament, na którym budowany będzie biznes przyszłości. Nasz wzrok w pierwszym kroku skupiliśmy na raportowaniu niefinansowym, które kwestie ESG odzwierciedla, ale nie jest samą istotą tego skrótu. Dlatego też łączymy siły z ekspertami z wielu obszarów, aby móc pomagać kompleksowo, także w obszarze strategii. Nasza oferta wsparcia w obszarze ESG jest dostosowana do konkretnych potrzeb firmy i za każdym razem zaprojektowana tak, aby pomóc jej w osiągnięciu celów biznesowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu obaw jej interesariuszy.

Wsparcie w przygotowaniu strategii ESG

Pomagamy nawigować w środowisku ESG poprzez wsparcie w przygotowaniu strategii ESG, zgodnej z celami rozwojowymi, w tym biznesowymi. Strategia ESG to stały proces, którego efektem jest np. zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, poprawianie relacji w otoczeniu społecznym i wzmacnianiu praktyk zarządzania. Kluczowe jest jednak uznanie ESG za część strategii danej organizacji (nawet gdy zaczyna się praktycznie od zera), a nie jedno z wielu zadań czy obowiązków formalnych.

Wsparcie w przygotowaniu raportu niefinansowego

Pomagamy organizacjom przygotować raporty niefinansowe od zera. Dysponujemy zapleczem analitycznym, prawniczym, a także copywriterskim i graficznym. Taki proces trwa zwykle kilka miesięcy i rozpoczyna go wprowadzenie, mające na celu przygotowanie organizacji do przyszłych działań. Kolejne etapy to analizy, zbieranie danych, tworzenie treści i opracowanie wizualne.

Weryfikacja istniejącego raportu niefinansowego

Wspieramy organizacje, weryfikując przygotowane przez nie raporty pod kątem metodologii, przedstawienia danych i kwestii wizualnych. Dzięki naszej weryfikacji zyskujecie pewność co do jakości publikowanych informacji, co zwiększa wiarygodność raportu wśród interesariuszy. Audytujemy także spółki i ich raporty pod kątem zgodności z wymaganiami kontrahentów, obowiązujących code of coduct itp.

Wsparcie analityczne

Zapewniamy wsparcie analityczne zespołu OW Analytics na etapie zbierania danych z zakresu ESG oraz w procesie ich przetwarzania, aby pomóc im zrozumieć i zarządzać ryzykiem i możliwościami związanymi z ochroną środowiska, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Na życzenie klienta możemy również przygotować narzędzie analityczne wspomagające proces zbierania danych z organizacji oraz kalkulację wskaźników ekonomicznych, w tym potencjalną konsolidację danych na potrzeby raportowania ESG.

Opracowanie wizualne raportu

Wierzymy, że na odbiór informacji wpływa m.in. sposób jej podania. Dlatego też wspieramy klientów dbając o aspekt wizualny strategii czy raportu ESG.

Szkolenia przygotowujące do wdrożenia ESG

Prowadzimy szkolenia pomagające firmom zrozumieć i zarządzać ryzykiem i możliwościami związanymi z czynnikami ESG.

Strategia komunikacji obszaru ESG

Przygotowujemy i wdrażamy strategie komunikacyjne przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju.

AKTUALNOŚCI