dekarbonizacja

DEKARBONIZACJA TO NIE DODATKOWY OBOWIĄZEK, ALE SZANSA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dekarbonizacja, czyli redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych (GHG), takich jak metan (CH4) czy podtlenek azotu (N2O), które przyczyniają się do zmian klimatu, nie jest już wyborem, a koniecznością.

Unia Europejska stawia sobie ambitne cele dotyczące zredukowania emisji CO2: co najmniej 55% mniej emisji gazów cieplarnianych netto w 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz  osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. Za celami idą konkretne działania: dyrektywa CRSD oraz obowiązek raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju zwany potocznie raportowaniem ESG.

Proces dekarbonizacji i związane z tym wymogi raportowania ESG warto potraktować nie jako przykry obowiązek, ale szansę i odpowiedź na zmiany klimatyczne oraz zmieniające się w związku z tym potrzeby biznesowe. W raporcie ESG firma  musi wskazać swoje cele dot. redukcji Co2, działania, które planuje podjąć oraz przewidywane efekty.

DEKARBONIZACJA SZANSĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Opracowanie strategii i jej implementacja w działania przedsiębiorstwa to ogromne korzyści i często inwestycje, które wbrew powszechnemu przekonaniu – szybko się zwracają.

Uporządkowanie działań dekarbonizacyjnych oraz jasna strategia to:

  • Mniejszy ślad węglowy firmy
  • Wymierne korzyści finansowe: oszczędności i szybki zwrot z inwestycji
  • Efektywność energetyczna
  • Zoptymalizowane sposoby wytwarzania i zagospodarowania odpadów
  • Większe szanse na pozyskanie funduszy z UE
  • Większa wartość firmy dla klientów i inwestorów
  • A w efekcie – nowe możliwości biznesowe

Obecnie, zanim inwestorzy i instytucje finansowe zdecydują się dokapitalizować dany biznes, zwracają uwagę na to, jakie działania podejmowane są w zakresie ESG.

OD CZEGO ZACZĄĆ dekarbonizację w firmie?

Zanim firma podejmie jakiekolwiek działania powinna dokładnie przeanalizować sytuację zastaną, źródła emisji, ustalić cele, a następnie opracować szczegółowy plan dekarbonizacji. Przeprowadzenie procesu dekarbonizacji wymaga kompetencji z wielu obszarów i branż oraz kompleksowego podejścia, dlatego do jego przeprowadzenia warto zasięgnąć opinii specjalistów.

Proces ten składa się z następujących etapów:

1. PRZYGOTOWANIE STRATEGII DEKARBONIZACJI FIRMY.

Identyfikacja i kontrola źródeł emisji, ich monitorowanie i raportowanie są niezbędnym elementem wdrożenia strategii dekarbonizacji, a wiarygodnej strategii nie ma bez wiarygodnych danych. Na tym etapie trzeba więc zidentyfikować źródła emisji, prawidłowo je sklasyfikować – zgodnie z wymaganiami dyrektywy CSRD.

2. ZBUDOWANIE MAPY DROGOWEJ I SZCZEGÓŁOWYCH PLANÓW DEKARBONIZACJI RÓŻNYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI FIRMY.

Pokazanie jak przejść od wysokopoziomowej strategii do konkretnych planów i działań związanych bezpośrednio z realizowanymi przez firmę procesami. Wspólnie z klientem następuje identyfikacja potencjalnych korzyści i oszczędności oraz wybór optymalnych rozwiązań.

3. REALIZACJA PLANÓW DEKARBONIZACJI: OD KONCEPCJI PO FAZĘ WDROŻENIA.

Same plany jednak nie wystarczą. Trzeba przejść do ich realizacji: wdrożenia nowych technologii, modernizacji infrastruktury, zmiany świadomości pracowników, renegocjacji umów z dostawcami energii lub odbiorcami odpadów itd.

4. RAPORTOWANIE ESG ZGODNE Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY CRSD W ZAKRESIE ŚRODOWISKA.

Do realizacji tego obowiązku warto się przygotować wcześniej i od początku raportować emisje oraz działania w celu ich ograniczenia, w sposób uporządkowany i systematyczny.

JAK MOŻEMY W TYM POMÓC?

W zakresie dekarbonizacji przedsiębiorstw współpracujemy z partnerem – firmą AdREM PSA (www.adrem.energy), która w kompleksowy sposób zajmuje się tworzeniem strategii dekarbonizacji i przeprowadzaniem przez cały proces.

Autor