Wielu przedsiębiorców czekają zupełnie nowe obowiązki z zakresu raportowania niefinansowego. Wprowadzi je Dyrektywa CSRD[1], która powinna zostać wdrożona w Polsce do 6 lipca 2024 r.. ESRS (European Sustainability Reporting Standards), czyli europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, konkretyzują wymogi