Pod skrótem ESG kryje się mnóstwo zagadnień  (z obszarów: środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny). Dlatego przed przystąpieniem do zbierania i publikacji danych spółki powinny rzetelnie ocenić, które wskaźniki ESG tak naprawdę ich dotyczą. Chodzi tu o znalezienie tych aspektów, które obrazują ich

Przez wiele lat raportowanie niefinansowe wynikało jedynie z ogólnoświatowych trendów rynkowych, a organizacje wdrażały takie działania dobrowolnie, z własnej inicjatywy lub też na życzenie klientów. To właśnie ta dobrowolność była jedną z cech odróżniających raportowanie niefinansowe od finansowego. Kwestie formalne