Dekarbonizacja, czyli redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych (GHG), takich jak metan (CH4) czy podtlenek azotu (N2O), które przyczyniają się do zmian klimatu, nie jest już wyborem, a koniecznością. Unia Europejska stawia sobie ambitne cele dotyczące zredukowania emisji

Greenwashing jest nieuczciwą praktyką firm, która ma zbudować w klientach lub społeczeństwie przekonanie, że ich produkty są ekologiczne i wytwarzane zgodnie z zasadami ochrony środowiska, podczas gdy w rzeczywistości jest to niezgodne z prawdą. Celem takich działań jest uzyskanie przez

Przez wiele lat raportowanie niefinansowe wynikało jedynie z ogólnoświatowych trendów rynkowych, a organizacje wdrażały takie działania dobrowolnie, z własnej inicjatywy lub też na życzenie klientów. To właśnie ta dobrowolność była jedną z cech odróżniających raportowanie niefinansowe od finansowego. Kwestie formalne