raportowanie esg - korzyści wizerunkowe

3 kluczowe korzyści wizerunkowe z raportowania ESG

Coraz więcej podmiotów decyduje się na raportowanie ESG, mimo że nie mają jeszcze takiego obowiązku. Otwarta komunikacja danych niefinansowych daje w końcu liczne korzyści – w tym również te związane z wizerunkiem.

Dlaczego firmy raportują, mimo że nie mają obowiązku?

Na ten moment obowiązkiem raportowania niefinansowego objęte są wyłącznie spółki publiczne zatrudniające ponad 500 pracowników. Sam proces tworzenia raportu ESG jest pracochłonny, wymaga również zaangażowania osób z różnych działów i zebrania wielu danych. Co takiego skłania zatem firmy do dobrowolnego wykazywania informacji niefinansowych? Jednym z czynników może być wizja licznych korzyści, które najczęściej mają również przełożenie na finanse.

Raport niefinansowy zawiera informacje, którymi są zainteresowani już nie tylko inwestorzy, uważnie przyglądający się spółkom. Z pozafinansową częścią działalności chętnie zapoznają się również konsumenci. W końcu coraz większa część społeczeństwa stara się dokonywać bardziej świadomych wyborów. Co więcej, klientów nie interesuje tylko sam produkt/usługa – chcą znać znacznie szerszy kontekst działań firmy.

Z licznych badań wynika, że pokolenie Z zwraca bardzo dużą uwagę na kwestie związane m.in. ze zrównoważonym rozwojem. Przedsiębiorstwa działające w taki sposób budzą zaufanie, a przez to mają większe szanse na przyciągnięcie tej części rynku.

raportowanie esg - zaufanie do marek

Źródło: https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies

Kluczowe korzyści wizerunkowe, jakie daje raportowanie ESG

O korzyściach płynących z raportowania niefinansowego najczęściej mówi się w kontekście finansowym. Warto jednak pokreślić, że raportowanie ESG może być wykorzystywane przez firmy również w innym celu.

Wizerunek jest jednym z kryteriów mających duży wpływ na konkurencyjność. Komunikowanie pozafinansowej działalności może przynosić zaskakujące efekty również w tym obszarze. Jakie konkretnie? Poniżej prezentujemy trzy wybrane.

Budowanie zaufania wśród klientów

Przejrzystość danych niefinansowych sprzyja budowaniu zaufania. A jak wspomnieliśmy już wcześniej, działalność proekologiczna i prospołeczna to kwestie szczególnie istotne dla młodszych pokoleń. Przedsiębiorstwa chcące rozszerzać grono swoich klientów o członków generacji urodzonych po latach 80. muszą odpowiadać na ich potrzeby. Jest to jednak działanie zdecydowanie warte podejmowanych wysiłków – w końcu zaufanie względem danej organizacji ma przełożenie na ilość klientów. Dobrze obrazują to dane przedstawione na poniższej grafice.

raportowanie esg - zaufanie do marek

Źródło: https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies

Warto podkreślić, że ugruntowane zaufanie może również ograniczać ryzyko utraty reputacji. Przedsiębiorstwa bardzo rzadko myślą o działaniach prewencyjnych z tego obszaru. Negatywne skutki skandali lub drobniejszych potknięć mogą jednak wywołać konsekwencje, które najczęściej przekładają się również na straty finansowe.

Raportowanie ESG pomaga w budowaniu zaufania klientów oraz tworzeniu wizerunku organizacji, która wyznaje i dba o określone wartości. To z kolei może mieć duże znaczenie w przypadku, gdy dana firma znajdzie się w ogniu krytyki np. z powodu skandalu ekologicznego czy dotyczącego równości wśród pracowników.

Employer branding

Pod tym pojęciem kryją się działania, które mają zapewnić danej organizacji wizerunek pożądanego pracodawcy. Można więc powiedzieć, że są prowadzone z myślą o dwóch grupach:

 • pracownikach
 • potencjalnych kandydatach na pracowników.

Korzyści wizerunkowe, jakie może zapewnić raport niefinansowy, warto rozpatrywać również z perspektywy employer brandingu – w końcu jednym z filarów ESG jest społeczna odpowiedzialność. Dane z tego obszaru są interesujące dla obu wspomnianych grup.

Dla pracowników jest to źródło wartościowych informacji o miejscu pracy. Jako przykład można tu podać działania prospołeczne czy proekologiczne podejmowane przez daną organizację. Świadomość takich inicjatyw może wpływać na pracowników motywująco.  W końcu osoby ceniące w swoim życiu np. ekologię chętnie będą utożsamiać się z firmą, która wspiera taki obszar konkretnymi czynami.

Co więcej – tacy pracownicy mogą być nie tylko silniej zmotywowani do efektywnej pracy, ale również bardziej zaangażowani w nieformalną promocję organizacji. Chwalenie własnego miejsca pracy to świetny przykład skutecznej działalności employee advocacy.

Informacje o społecznej odpowiedzialności organizacji oddziałują również na potencjalnych kandydatów na pracowników danej firmy. Aby wyjaśnić, w jaki sposób to działa, warto ponownie przywołać za przykład młodsze pokolenia. Jak się okazuje, ich świadome wybory obejmują także ten obszar – kandydaci chętnie sprawdzają przyszłych pracodawców. Raport niefinansowy może być źródłem odpowiedzi na pytania dotyczące:

 • struktury firmy (np. Jak dokładnie wygląda struktura spółki?),
 • kulturę organizacyjną (np. Czy firma oferuje dofinansowanie do karty sportowej?),
 • wyznawane wartości (np. Czy organizacja wspiera lokalną społeczność?),
 • oferowane możliwości rozwoju (np. Czy przedsiębiorstwo oferuje szkolenia?),
 • zagadnienie środowiskowe (np. Czy firma wspiera ekologię stosując obieg zamknięty w fabryce?).

Skuteczne kreowanie przewagi konkurencyjnej

Jak już wspomnieliśmy, współcześnie coraz częściej mówi się, że ważnym elementem wpływającym na budowanie przewagi konkurencyjnej jest wizerunek. Firmy uznawane za innowatorów i liderów często uzyskują lepszą pozycję przetargową m.in. w:

 • pozyskiwaniu inwestycji,
 • inicjowaniu nowych działań,
 • wejściach na nowe rynki,
 • negocjowaniu umów.

Raportowanie ESG może pomóc w zainteresowaniu szerszego grona konsumentów, a tym samym w dotarciu do nowych klientów. Podkreślmy jednak, że działa to w dwie strony – zaniechanie raportowania może prowadzić do zmiany preferencji konsumentów, którzy mając do wyboru firmę wykazującą wspomniane informacje oraz taką, która tego nie robi, wybiorą tą pierwszą.

Dotyczy to w głównie podmiotów, które nie podlegają jeszcze pod obowiązek raportowania, ale już to robią – w przeciwieństwie do konkurencji. Podjęcie takich działań to duża szansa na wyróżnienie się i kształtowanie trendów w obszarze swojego rynku.

Najlepszy moment na raportowanie ESG

Umiejętne kształtowanie relacji firmy z otoczeniem społecznym i biznesowym przedkłada się na wzmocnienie jej wizerunku. To z kolei może mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na aspekty finansowe, w tym np. dotarcie do nowej grupy klientów czy pozyskanie nowych inwestycji.

W tym momencie stosunkowo niewiele firm, które nie mają tego obowiązku, decyduje się na sporządzenie raportu niefinansowego – co warto wykorzystać, żeby zbudować swoją przewagę konkurencyjną. Gdy wymóg obejmie więcej podmiotów, trudniej będzie się wyróżnić i osiągnąć z raportowania ESG opisane korzyści wizerunkowe.  

Zdecydowanie warto więc już podjąć działania z tego zakresu. Oferujemy pełne wsparcie w raportowaniu ESG, dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Autor