Taksonomia to potoczna nazwa aktu prawnego Unii Europejskiej[1] w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Taksonomia UE jest narzędziem klasyfikacyjnym, które ma wspomóc inwestorów oraz firmy w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych dotyczących działalności gospodarczej przyjaznej dla środowiska. Jakie są cele taksonomii