Jak pokazuje raport Economist Impact, czynniki ESG (Environmental, Social, Governance) znajdują się na liście pięciu najważniejszych priorytetów biznesu. Aktualnie koncentruje się na nich blisko 29% firm. Aż 87% organizacji przebadanych przez The Economist realizuje transparentne raportowanie niefinansowe. To wzrost niemal o 40% w ciągu ostatnich kilku lat. Również wśród polskich przedsiębiorstw jest coraz więcej takich, które wdrażają w swojej działalności zasady społecznej odpowiedzialności oraz otwarte informowanie społeczeństwa, pracowników i lokalnych społeczności o działaniach przedsiębiorstwa, poprzez raporty niefinansowe.

Raporty
niefinansowe

dotyczą obszarów: środowiskowego, społecznego oraz zarządzania, określanych jako dane ESG. 

environment
Environment (środowisko)

 1. Zmiana klimatu 
 2. Suma i niedobór wody 
 3. Bioróżnorodność 
 4. Użytkowanie gruntów 
 5. Zarządzanie surowcami 
 6. Zanieczyszczenia i odpady

social
Social (społeczeństwo)

 1. Kwestie pracownicze 
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 3. Prawa człowieka 
 4. Relacje z otoczeniem 
 5. Bezpieczeństwo produktów 

governance
Governance (ład korporacyjny)

 1. Ład korporacyjny 
 2. Standardy etyki 
 3. Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu 
 4. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych 

Cele raportowania niefinansowego

Budowanie zaufania i wizerunku

Zarządzanie ryzykiem (compliance)

Wykrycie obszarów do poprawy i doskonalenie procesów

Budowanie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie wartości inwestycyjnej

Nasze wsparcie

Raportowanie niefinansowe - jak możemy pomóc?

Wsparcie w przygotowaniu raportu

Pomagamy organizacjom przygotować raporty niefinansowe od zera. Dysponujemy zapleczem analitycznym, prawniczym, a także copywriterskim i graficznym. Taki proces trwa zwykle kilka miesięcy i rozpoczyna go wprowadzenie, mające na celu przygotowanie organizacji do przyszłych działań. Kolejne etapy to analizy, zbieranie danych, tworzenie treści i opracowanie wizualne.

Weryfikacja istniejącego raportu

Wspieramy organizacje, weryfikując przygotowane przez nie raporty pod kątem metodologii, przedstawienia danych i kwestii wizualnych. Dzięki naszej weryfikacji zyskujecie pewność co do jakości publikowanych informacji, co zwiększa wiarygodność raportu wśród interesariuszy. Audytujemy także spółki i ich raporty pod kątem zgodności z wymaganiami kontrahentów, obowiązujących code of coduct itp.

Wsparcie analityczne

Zapewniamy wsparcie analityczne zespołu OW Analytics na etapie zbierania danych do raportu oraz w procesie ich przetwarzania. Na życzenie klienta możemy również przygotować narzędzie analityczne wspomagające proces zbierania danych z organizacji oraz kalkulację wskaźników ekonomicznych, w tym potencjalną konsolidację danych na potrzeby raportowania.

Opracowanie wizualne raportu
Szkolenia przygotowujące do wdrozenia ESG

AKTUALNOŚCI